שם המספר

מתוך Hop

קפיצה אל: ניווט, חיפוש

תרגול שם המספר

תודה לאיילת אשכנזי

תוכן עניינים

[עריכה] סוגי מספרים

[עריכה] מספר מונה

מספר שמונים/ סופרים בו שמות עצם. יש להתאים בין המין הדקדוקי של שם המספר למין הדקדוקי של שם העצם הנספר. שמות מספר בסיומת קמץ ה"א ללשון זכר. בלא סיומת ללשון נקבה (מצב הפוך מבשמות העצם ובשמות התואר).

[עריכה] =ממספר 2 עד 10

יבוא השם הספור ברבים, לדוגמא: שלושה שקלים ולא שקל; שני שלישים, שמונה קילוגרמים.

[עריכה] ממספר 11 ואילך

ניתן לומר את השם הספור ביחיד או ברבים: אחד עשר יום או אחד עשר ימים. יוצאת דופן המילה "מיליון" - ביחיד וברבים ממספר 2.

[עריכה] במספר מונה נקבי

צורות הנסמך של המספר 3 ו- 5 כששם העצם מיודע הן: שְלוש הבנות (לעומת שָלוש בנות); חֲמֵש הילדות (לעומת חָמֵש ילדות).

אבל לשם בזכר יש תוספת תי"ו בסוף: שלושת הבנים; חמשת הילדים.

[עריכה] למנייה של שמות עצם בנקבה מעל 10

נוספת המילה "עֶשְרֵה": חמש עשרה דעות; שתיים עשרה בנות.

[עריכה] למנייה של שמות עצם בזכר מעל 10

נוספת המילה "עָשָר": אַחַד עשר בנים; שמונָה עשר שולחנות.

[עריכה] במספר המונה במספרים גדולים מ – 20

יש להתאים לשם העצם רק את האחדות. המאות תמיד ייספרו בלשון נקבה. האלפים והמיליונים תמיד בלשון זכר (לא משנה מה מונים): שלוש מאות גברים, שבעת אלפים בנות, שלושה מיליון נשים.

[עריכה] שמונה X

בנקבה אמרו שמונֶה עשרֵה ובזכר שמונָה עשר. בנקבה אמרו שמונֶה מאות ולא שמונָה מאות. המספר אחרי שמונה הוא תֵּשַע (כמו שבע) ולא תֶּיְישַע.

[עריכה] פי

אחרי המילה פי יופיע מספר בזכר: פי שלושה, פי שישה וכו'.

[עריכה] שעות ודקות

חמש/ עשר הדקות לפני/ אחרי שעה עגולה נאמרים כך: שבע וְחמש דקות (ולא שבע וחמישה); עשר דקות לִשְמונה ( ולא עשרה לשמונה)

[עריכה] תאריכים

היום בחודש יצוין במספר מונה זכר: תשעה באב; עשרה בטבת; חמישה עשר בינואר; עשרים ושניים במאי; אחד באפריל. לא תבוא ה"א הידיעה לפני המספר.

[עריכה] מספר סודר

מציין את מקומו של דבר בתוך סדר מסוים. מקום ראשון, חודש תשיעי, הופעה שנייה, מאה עשירית וכדומה (ראו פירוט בחוברת בעמ' 39ג- 39ד) .
תיאור סדר - אני ראשון, אתה שני את שלישית
ספירת מקומות או שלבים.

[עריכה] מספר סתמי

כאשר סופרים "סתם" ולא מונים שמות עצם, יש להשתמש בשמות המספר בלשון נקבה. המספר הסתמי מציין את כל אלה שהמילה "מספר" יכולה להקדים אותם, לדוגמה: תרגילי חשבון, מספר בית, מספר רחוב, מספר טלפון, מספר ת"ז, קו אוטובוס, עמוד בספר, מספר טיסה, תוצאות משחקי ספורט, סעיפים במאמר, מספרי ערוצי הטלויזיה ועוד.
אם במילה אחרי יש "ה" אחד הילדים

[עריכה] ביטוי מספרים

[עריכה] אלפים

אלף, אלפיים, שלושת אלפים, ארבעת אלפים, חמשת אלפים, ששת אלפית, שִבְעת אלפים, שמונת אלפית, תשעת אלפים, עשרת אלפים.

[עריכה] ספירה

אחד עשר, שניים עשר, שלושה עשר.

[עריכה] רבים ויחיד בספירה

 • משנים עד עשרה מדברים ברבים - שני שקלים, שלושה שולחנות.
 • מאחד עשר - לא משנה אם ביחיד או רבים

[עריכה] מה אומרים איך

[עריכה] זכר

[עריכה] זכר מונה

1 -אֵחָד
2 - שניים
3 - שלושה
4 - ארבעה
5 - חמישה
6 - שישה
7 - שבעה
8 - שמונה
9 - תשעה
10 - עשרה


[עריכה] זכר נסמך

1 - אַחַד
2 - שני
3 - שלושת
4 - ארבעת
5 - חמשת
6 - ששת
7 - שבעת
8 - שמונת
9 - תשעת
10 - עשרת

[עריכה] זכר סודר

1 - ראשון
2 - שני
3 - שלישי
4 - רביעי
5 - חמישי
6 - שישי
7 - שביעי
8 - שמיני
9 - תשיעי
10 - עשירי

[עריכה] יוצאים מן הכלל

[עריכה] תאריך

 • מספר, מונה, זכר.
 • לחודש מוסיפים "ב" - באפריל
 • לא מיידעים תאריכים

[עריכה] פי הכפל

נאמר בזכר, מונה
פי שניים
פי שלושה

[עריכה] אלפים, מיליונים ומיליארדים

תמיד נאמרים בזכר.

[עריכה] מיליון ומיליארד

ניתן להגיד אותם ביחיד או ברבים תמיד.

[עריכה] נקבה

[עריכה] נקבה מונה

1 - אחת
2 - שתיים
3 - שלוש
4 - ארבע
5 - חמש
6 - שש
7 - שבע
8 - שמונֵה
9 - תשע
10 - עשר

[עריכה] נקבה נסמך

1 - אחת
2 - שתי
3 - שלוש
4 - ארבע
5 - חמש
6 - שש
7 - שבע
8 - שמונֶה
9 - תשע
10 - עשר

[עריכה] נקבה סודר

1 - ראשונה
2 - שנייה
3 - שלישית
4 - רביעית
5 - חמישית
6 - שישית
7 - שביעית
8 - שמינית
9 - תשיעית
10 - עשירית

[עריכה] נקבה 11 והלאה

11 - אחת עשרה
12 - שתיים עשרה
13 - שלוש עשרה
14 - ארבע עשרה
15 - חמש עשרה
16 - שש עשרה
17 - שבע עשרה
18 - שמונֵה עשרה
19 - תשע עשרה
20 - עשרים

[עריכה] מספר סתמי

מספר סתמי הוא תמיד בנקבה.
ברקוד, טלפון, מספר בית, מספר שאינו סופר (1,2,3,4,5....)
אם אפשר להכניס את המילה מספר אז המספר הוא סתמי:

 • מספר הכיסא
 • מספר תעודת הזהות
 • עמוד מספר X בספר.

[עריכה] מאות

תמיד בנקבה

[עריכה] שברים ומספרים עשרוניים

 • חצי, שליש ורבע מונים בלשון זכר (שני חצאים, שני שלישים, שלושה רבעים)
 • כשהמכנה מחמש עד עשר מונים בנקבה (שתי חמישיות, שלוש שישיות, ארבע, שביעיות, חמש שמיניות, שש תשיעיות, שבע עשיריות)
 • כשהמכנה מעל 10 המונה והמכנה נספרים בלשון נקבה (17/36= שבע עשרה חלקי שלושים ושש, 18/21= שמונֶה עשרה חלקי עשרים ואחת) – נחשב מספר סתמי
 • שלמים ושברים= במספרים מונים שיש בהם מספר שלם ושבר, לדוגמה ⅓ 2, המספר השלם נספר בזכר או בנקבה בהתאם למין הדקדוקי של השם הנספר. לאחר מכן נֹאמר את שם העצם הנספר ורק אחר כך יצוין השבר (כפי שהוסבר בסעיפים 1- 3). לדוגמה:½ 2 אחוזים= שני אחוזים וחצי; ¼ 3 בננות= שלוש בננות ורבע; ⅔ 5 תפוחים= חמישה תפוחים ושני שלישים.
 • אין לומר לעולם שני שליש (ראו סעיף 1 בעמוד קודם)
 • שלושת רבעי היא צורת נסמך ולכן לא יכולה להיאמר בלי מילה אחריה, לכן נאמר:
"שלושת רבעי התפוח" או "שלושה רבעים של התפוח/ מן התפוח"
 • מספרים עשרוניים (לדוגמה באחוזים או בשקלים): המספר השלם בהתאם לשם העצם שהוא מונה (זכר לגבי אחוזים או שקלים).
 • המספר אחרי הנקודה תמיד בנקבה, שכן מדובר בעשיריות או במאיות או באגורות.
לדוגמה: 4.6%= ארבעה אחוזים וְשש עשיריות האחוז

וגם

ארבעה אחוזים נקודה שש;
8.79 שקלים= שמונָה שקלים וְשבעים וְתשע אגורות

כלים אישיים
אנתרופולוגיה
המיתוס של רומא